Internasjonalt Seminar

  • Biblioteket 94 Grønnegata Tromsø, Troms, 9008 Norway

Oljeproduksjon, en trussel mot lokale næringer og lokal kultur, et globalt problem belyst gjennom lokale eksempler.